Muulin

Privaatsusinfo

1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse pakkujale enda isikuandmete töötlemiseks.

2. Tellimuse esitamisel teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks teenuse kasutajale.

3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine veebipoes tellimuse registreerimisel, kontakteerumisel või konto loomisel.

4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, aadress, telefoninumber, emaili aadress, ostu informatsioon). Teenuse pakkuja suhtub antud informatsiooni konfidentsiaalselt ja ei väljasta seda kolmandatele osapooltele. Kõik isikuandmed on krüpteeritud SSL tehnoloogiaga.

5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale, võib edastada kulleriteenust osutavale ettevõttele.

6. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

7. Teenuse kasutaja annab teenuse pakkujale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile.

8. Teenuse pakkuja ei salvesta maksmisel vajaminevaid krediitkaardi andmeid.